מה התהליך בבית המשפט לתביעות קטנות

פעמים רבות במהלך החיים אנו נתקלים בסיטואציה שבה אנו מרגישים שנעשה עמנו אי צדק. אנו עלולים למצוא עצמו נפגעים על ידי אדם אחר, תאגיד או גוף ממשלתי אשר לא מילאו את חובתם. במצבים אלו, בהם אנו מרגישים כי נעשה לנו עוול, לרוב נהיה מעוניינים לפעול למען תיקן המצב אך הבירוקרטיה של המערכת המשפטית עלולה להוות מכשול בפני רבים.

מערכת בתי המשפט בישראל עלולה להיות מסורבלת ואיטית מה שעלול להוביל לשנים של בירוקרטיה והגשת מסמכים עד שמתקבל פסק דין. הוראות חוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד – 1984 ותקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976 מסמיכות את בית במשפט לתביעות קטנות לדון בתביעות כספיות שמגיש אדם נגד אדם אחר או חברה כאשר סכום התביעה אינו עולה על הסכום הנקבע בתקנות.

הגשת תביעה קטנה

חשוב להדגיש שתביעה קטנה יכולה להיות מוגשת רק על ידי אדם שאינו חברה או תאגיד. הנתבע יכול להיות גם יחיד וגם תאגיד ולכן לרוב התביעות הקטנות יוגשו כנגד חברות בעילה צרכנית. חברות שאינן עומדות בהתחייבות מול הלקוח, אי תשלום לנותן שירות, הטעיית הצרכן וכדומה.

מהם היתרונות בתביעות קטנות?

כאשר מדובר בתביעות הנוגעות לסכומי כסף נמוכים, המערכת יצרה מסלול מקוצר שנקרא תביעות קטנות אשר נועד להקל על התובע בפני הבירוקרטיה והעלויות הכספיות שבתביעות רגילות. מדובר במסלול מהיר שמאפשר לכל אדם להגיש תביעה כספית בסכום נמוך של עד 37,700 ₪ (נכון לשנת 2024), בדרך פשוטה ויעילה וזולה ללא עיכובים מנהליים.

יתרון בולט של ההליך הוא שהנתבע והתובעים מייצגים את עצמם ואינם נזקקים לשירותם של עורכי דין. קיימים מקרים חריגים בהם בית המשפט יאשר ייצוג באמצעות עורך דין אך מדובר בחריג לכלל (לדוגמא כאשר אחד הצדדים הינו עורך דין במקצועו).

איסור הייצוג על ידי עורך דין חל רק על ההופעה במהלך הדיון ולא על ההליך כולו, כך שלצדדים מותר לקבל עזרה מעורך דין. אולם, כיוון שמדובר בהליך פשוט שהגשתו והתנהלותו הינם מהירים וקלים רוב הצדדים מחליטים לוותר על שירות זה.

מדובר ביתרון משמעותי שכן לרוב שירותי עורכי דין עלולים לעלות לצדדים כסף רב ולכן כאשר מדובר בתביעה על סכום נמוך, הייצוג העצמי מבטל את התמריץ השלילי של הגשת התביעה. כיוון שהצדדים מייצגים את עצמם, ההליך לרוב מתנהל באופן נינוח יותר כיוון שאינו כבול לסדי הדין הנוקשים של תיקים המנהלים בערכאות אחרות.

למעשה, מדובר בדיון שמתנהל על ידי השופט הממונה. סדרי הבאת הראיות וטענות הצדדים נקבעים באופן פעיל על ידי השופט כאשר מה שעומד מול עיניו הוא הבאת התיק לסיומו בדרך הצודקת והיעילה ביותר. לפיכך, יתרון נוסף ומשמעותי של ההליך הוא הזמן הקצר יחסית שיש להמתין על לקבלת פסד הדין והסעד הנדרש.

איך מגישים תביעה קטנה?

בית המשפט לתביעות קטנות ממקום לרוב בתוך בתי משפט השלום בישראל (השופטים המכהנים הם אותם שופטים של בית משפט שלום). את התביעה ניתן להגיש באופן פיזי למזכירות בתי השלום לתביעות קטנות. את התביעה יש להגיש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מתגורר\עוסק הנתבע או באזור בו נעשה המעשה שבעקבותיו מוגשת התביעה. את הרשימה של בתי המשפט לתביעות קטנות ניתן למצוא באתר הרשות השופטת.

חשוב להגדיש שמכיוון שמרבית התביעות הקטנות עוסקות בעילות צרכניות ומרבית ההתקשרויות נעשות מרחוק (כלומר, רכישות שמתבצעות דרך הטלפון או האינטרנט), מקום השיפוט במקרים אלה יכול להיות בכל הארץ ולא רק בבית המשפט שבו ממוקם העסק הנתבע. לפיכך, צרכן שנפגע מבית עסק ומעוניין להגיש כנגדו תביעה קטנה יכול לעשות זאת בכל בתי המשפט לתביעות קטנות.

הליך הגשת התביעה:

ראשית, יש למלא את טופס כתב התביעה ולצרף את כל המסמכים המוכיחים את התרחשות העוולה. בין הראיות ניתן לכלול תמונות, חשבוניות, התכתבויות וכדומה. בכתב התביעה יש לציין את כל הנזקים שנגרמו בעקבות העוולה, הוצאות נלוות ופירוט של הסיבות שבגינן אתם דורשים סעד כספי מבית המשפט.

ניתן להגיש את התביעה גם באופן ממוחשב באמצעות אתר נט המשפט. לאחר ההרשמה לאתר, יש לפתוח תיק ולמלא את פרטי התביעה. יש לרשום את סכום התביעה, את פרטי הצדדים ולשלם את אגרת בית המשפט בגובה 1% מסכום התביעה, לא פחות מ-50 ₪.

לאחר הגשת התביעה, בית המשפט ישלח עותק לצד הנתבע עם העתק של כתב התביעה והזמנה לדין. הנתבע יקבל למעשה את כתב התביעה שכתבתם עם הטענות שהצגתם כנגדו והראיות שהוספתם לתיק. בתגובה, הנתבע יגיש כתב הגנה המסביר את חפותו ויצרף מסמכים וראיות התומכים בעמדתו. כתב ההגנה יוגש בטווח של 30 יום מקבלת כתב התביעה על ידי הנתבע.

חשוב לציין שלנתבע קיימת אפשרות להגיש תביעה שכנגד הצד התובע. משמע, הנתבע יכול למעשה לתבוע בחזרה את התובע כאשר עילת התביעה לא חייבת להיות קשורה בהכרח לעילת התביעה המקורית. לכן חשוב לשקול בכובד ראש את הגשת התביעה שכן ייתכן שהנתבע יגיש כנגדכם תביעה בעת עילה חדשה ועצמאית.

כיצד מתנהל הדיון בתביעה קטנה

לאחר הגשת כל המסמכים ושמיעת טענות הצדדים באמצעות כתב התביעה וההגנה, השופט יזמן את הצדדים לדיון בבית המשפט. סדר הדין יקבע על ידי השופט ולכל צד תינתן הזדמנות הולמת להציג את טענותיו ולחקור את הצד השני. השופט יאפשר הצגת ראיות ואף הבאת עדים במידת הצורך ולכן חשוב להתכונן לדיון טרם ההופעה בבית המשפט.

במרבית המקרים בית המשפט יציע לצדדים להגיע לפשרה טרם מתן פסק הדין. יש לשקול הצעה זו בכבד ראש שכן ייתכן ומדובר בפתרון יעיל לשני הצדדים. במידה ולא הצלחתם להציע להסכמה ולא ניתן להגיע לפשרה, יש להודיע זאת לשופט.

פסק הדין בתביעות קטנות ניתן בדרך כלל בתום הדיון עצמו ולא מאוחר משבעה ימים לאחר הדיון. הסיבה לכך היא כי מדובר בהליך שנועד להיות מהיר ויעיל. פסק הדין יהיה תמציתי ויתמקד בעובדות המקרה, נימוק ההחלטה ובסעד הכספי שניתן אם בכלל.

במידה ותרצו לערער על פסק הדין תאלצו לבקש "ערעור ברשות". בניגוד לתביעות אחרות, על פסק דין שניתן במסגרת תביעות קטנות לא ניתן להגיש ערעור בזכות לערכאה גבוהה יותר. ניתן להגיש בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי שבסמכותו נמצאת הערכאה המשפטית שנתנה את פסק הדין הראשוני.

את בקשת הערעור יש להגיש בתוך 15 ימים ממועד פסק הדין. יש לשים לב כי בניגוד לתביעה קטנה שניתן להגיד באופן מכוון, הרי שאת בקשת הערעור יש להגיש באופן פיזי במזכירות בית המשפט המחוזי .

איזה שירות אנו מציעים?

השירות שאנו מציעים נועד לסייע לכם מול הבירוקרטיה שבהגשת תביעה קטנה. כפי שצוין לעיל, הגשת הטפסים, הראיות וכתבי התביעה עלולים להוות עול על התובע ולהרתיע מפני הגשת התביעה. במידה ואתה מעוניין להגיש תביעה קטנה, כל מה שעלייך לעשות זה למלא את פרטי התביעה באתר ולצרף את הראיות הנדרשות. המומחים שלנו יעברו על המסמכים ויעבדו את הנתונים כך שבסוף ההליך המסמכים ששלחת ינוסחו בשפה משפטית ויהיו מוכנים להגשה עבור בית המשפט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך

צור קשר
בול תביעה
דילוג לתוכן