בול תביעה

הכנת תצהירים

תצהיר הוא מסמך כתוב להוכחת עובדות במסגרת הליך משפטי אשר מוגש לבית המשפט. התצהיר בעצם מחליף את העדות שבעל פה, ממש כשם עד המזומן ומעיד בשבועה במהלך דיון משפטי. דין שבועה כדין הצהרה בשבועה.

 עיקר השימוש בתצהיר הוא במישור האזרחי (לעתים גם במישור הפלילי) וזאת על מנת לחסוך מזמנו של נותן התצהיר את ההגעה הפיזית לבית המשפט. יחד עם זאת, רשאי הצד הנתבע לזמן את אותו המצהיר לחקירה נגדית.

 התצהיר הינו ראיה כשרה אשר מאושרת ע"י עורך דין. בעת מתן ההצהרה, המצהיר מוזהר כי עליו להצהיר דברי אמת והוא צפוי לעונשים בחוק אם לא יעשה כן. אדם אשר חותם על תצהיר שקר ייחשב כאילו נתן עדות שקר וזוהי עבירה על החוק אשר העובר עליה צפוי לעונשים.

אחריות תוכן הדברים היא על המצהיר בלבד. כלומר, עורך הדין אשר בפניו ניתן התצהיר, לא מסמכותו לקבוע האם אילו דברי אמת או שקר. תפקידו של עורך הדין אשר בפניו ניתנת העדות היא לזהות את האדם המצהיר על פי תעודת זהות ולאשר שהוא אכן מי שמציג עצמו.

 יחד עם זאת, במידה ועורך הדין יודע בוודאות כי הדברים הנכתבים אילו דברי שקר, אסור לו להחתים את אותו האדם.
התצהיר יחולק לשני חלקים. החלק הראשון הינו פרטי המצהיר הכוללים את שמו המלא, מס' תעודת הזהות וכן ההצהרה.

 ההצהרה צריכה להיכתב בכתב קריא וברור, רצוי על פי סעיפים. בחלק התחתון של התצהיר יצוינו פרטי המורשה לנכונות התצהיר ווידוא שהמצהיר הבין את הכתוב, תאריך ההצהרה וחתימתו.

מדוע חשוב שנותן התצהיר יהיה נוכח?

נותן התצהיר חייב להופיע פיזית אל מול מאמת התצהיר. לעורך הדין אשר דרכו מתבצעת ההצהרה יש תפקיד חשוב שכן הוא בעצם אשר הופך את האינפורמציה הנמסרת לתצהיר ובעצם נותן לה גושפנקא.


במקרים חריגים ביותר ובעקבות משבר הקורונה אשר פוקד אותנו, ניתנת האפשרות להגשת תצהיר בהיוועדות חזותית, כלומר גם ללא מפגש פיזי – פנים אל פנים.

 מקרים אילו דורשים את "הקשחת" התנאים למתן ההצהרה הכוללים את הקלטת המצהיר, קבלת דוא"ל על זיהוי הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של ממשל זמין וכן את ציון העובדה כי התצהיר נערך "מרחוק", בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית.

לביצוע תצהיר מהיר ומקצועי פנו אלינו עוד היום. נציג מטעם בול תביעה יחזור אליכם ויקבע אתכם פגישה.

צור קשר
בול תביעה
דילוג לתוכן