איך מגישים טופס תביעה קטנה ודברים נוספים שכדאי לדעת

הליך הגשת תביעה קטנה נועד להקל על אנשים המעוניינים להגיש תביעות בסכומים קטנים ולאפשר להם דרך פשוטה, מהירה ויעילה יותר לנהל את ההליך. לכן, תביעה קטנה מאפשרת לכל אדם גישה לבית המשפט ולצדק גם מבלי שהוא מחזיק בידע משפטי וניסיון בניהול תביעות.

ההקלה הקיימת בתביעות קטנות מתבטאת במספר אופנים, בין היתר בהיעדר הצורך בייצוג על ידי עורך דין, אגרת בית משפט נמוכה יחסית ובחינת ההליך על ידי בית המשפט לתביעות קטנות באופן מקל יחסית מתביעות אחרות.

מתי תביעה מוגדרת תביעה קטנה?

תביעה קטנה היא תביעה אזרחית בסכום של עד 37,700 ש״ח, המוגשת לבית משפט לתביעות קטנות. בית משפט זה הוא בית משפט השלום אשר שר המשפטים הסמיך כבית משפט לתביעות קטנות, ובפועל רוב בתי משפט השלום בארץ משמשים גם כבתי משפט לתביעות קטנות.

כתב-תביעה

במה שונה תביעה קטנה מתביעה רגילה?

ראשית, תביעה מסוג זה נבדלת מתביעות אחרות כיוון שהגשתה לא דורשת ידע משפטי, כלומר כל אחד שמעוניין להגיש את התביעה יכול להגיש אותה בכוחות עצמו מבלי שיצטרך את סיועו של עורך דין. יתרה מכך, עורכי דין אינם רשאים להופיע ולייצג בבית המשפט לתביעות קטנות, והתובעים נדרשים לייצג את עצמם, אלא אם בית המשפט אישר מראש ייצוג על ידי עורך דין ונימק את החלטתו.

אף על פי כן, צד לתביעה קטנה יכול להעניק ייפוי כוח לאדם אחר שייצג אותו בבית המשפט, אם ייפוי הכוח הוגש לבית המשפט וזה אישר אותו. בית המשפט לא יאשר את הבקשה במידה והאם המיופה הוא עורך דין העוסק בקביעות בייצוג, והייצוג נעשה עבור תמורה מסוימת. בנוסף, צד יכול להיות מיוצג על ידי ארגון כלשהו, אם קיבל לכך אישור מבית המשפט. יש לציין כי בכל מקרה בו אחד הצדדים קיבל אישור לייצוג חיצוני כלשהו, גם הצד השני יוכל לקבל ייצוג דומה אם ירצה בכך.

שנית, העלויות בתביעה קטנה שונות מאלו הנדרשות בתביעה אזרחית רגילה. בין היתר, מטרת ההליכים בבית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר לכל אחד המעוניין להגיש תביעה כספית שאינה עולה על הסכום האמור לעיל, לעשות זאת מבלי להידרש לעלויות הגבוהות שהגשת תביעה דורשות בדרך כלל. זאת למשל באמצעות תשלום אגרה נמוכה יחסית, הוצאות משפט נמוכות יחסית והימנעות מהצורך לשלם שכר טרחה לעורך דין.

פרוצדורה של הגשת טופס תביעה קטנה

אם התובע מעוניין להגיש את התביעה באופן פיזי, עליו למלא טופס כתב תביעה ולהגישו למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, שהוא כאמור בית משפט השלום שהוסמך לכך, הנמצא באזור מגוריו או עסקו של הנתבע, או מקום המעשה או המחדל בגינו מוגשת התביעה. חריג לכלל זה הוא אם התביעה עוסקת בפרסום או מסחר ברשת האינטרנט, התביעה תוכל להיות מוגשת גם במקום מגוריו או עסקו של התובע.

לכתב התביעה נדרש לצרף את כל המסמכים עליהם מתבססת התביעה, כגון חשבונות, חשבוניות, קבלות, ראיות למיניהן, תמונות, חוזים ועוד. את כתב התביעה והנספחים אליו יש להגיש בשלושה עותקים ועותק נוסף עבור כל נתבע. לחילופין, ניתן להגיש את התביעה והנספחים אליה באופן מקוון באתר ״נט המשפט״.

בזמן הגשת התביעה על התובע לשלם אגרת בית משפט בגובה 1% מסכום התביעה (ולא פחות מ-50 ש״ח). אולם, מערכת בתי המשפט מציעה פתרון עבור תובעים המתקשים כלכלית לשלם את האגרה. אלו יכולים למלא טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה ולהגיש אותו למזכירות ביתה משפט או באתר ״נט המשפט״.

המשך ההליך בתביעה קטנה וביצוע פסק הדין

לאחר שהוגש כתב תביעה, בית המשפט שולח לכתובתו של הנתבע עותק מכתב התביעה יחד עם הזמנה לדין. בשלב זה על הנתבע מוטל להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום ממועד קבלת כתב התביעה. גם לטופס זה רשאי הנתבע לצרף מסמכים ונספחים אחרים התומכים בטענותיו. בנוסף, הנתבע יכול לבחור להוסיף תביעה שכנגד כלפי התובע שאף אינה חייבת להיות קשורה לעילת התביעה המקורית.

גם את כתב ההגנה בצירוף הנספחים יש להגיש בשלושה עותקים, במזכירות בית המשפט בו הוגשה התביעה, באתר ״נט המשפט״ או בדואר. בשלב שלאחר מכן רשאי התובע להגיש ״כתב תשובה לכתב הגנה״, בו יפרט את השגותיו על הנאמר בכתב ההגנה שלא נכללו בכתב התביעה.

לאחר הגשת הטפסים מתקיים הדיון בתביעה בבית המשפט, לאחריו ייקבע פסק הדין. בית המשפט יכול לתת את פסק הדין כבר בתום הדיון, או לדחותו למועד מאוחר יותר עד שבעה ימים לאחר הדיון. אם נקבע כי על הנתבע לשלם לתובע את סכום התביעה, עליו לעשות זאת באופן מיידי או בזמן אחר שקבע בית המשפט לפי העניין.

אם הנתבע מתעכב או מסרב לשלם את שנפסק, יוכל התובע לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבית המשפט ולקבל טופס ״בקשה לביצוע״. לאחר הגשת הטופס לשכת ההוצאה לפועל תשלח מכתב אזהרה אל החייב ותתבע ממנו לשלם את הסכום שנפסק, ואם יימנע מכך יינקטו נגדו אמצעים חמורים יותר כגון עיקול או צו מאסר על ידי נציגי ההוצאה לפועל.

אם אחד הצדדים מעוניין לערער על פסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות, יהיה עליו לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי. כלומר, בניגוד לתביעות אזרחיות אחרות, הערעור אינו בזכות ונדרשת קבלת אישור מבית המשפט להגשתו. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.

מדוע כדאי להיעזר בעורך דין מנוסה בעת הגשת תביעה קטנה

אף שתביעה קטנה אינה דורשת ייצוג של עורך דין, והדבר אף אסור ברוב המקרים אם לא ניתן אישור מיוחד, ניתן להיעזר בעורך דין על מנת להגיש את טופס התביעה ולנסח את כתב התביעה באופן מיטבי, ואף להתכונן להליך עצמו בסיועו של עורך הדין.

לניסוח כתב תביעה על ידי עורך דין, הבקיא בשפה המשפטית ויוכל להעביר את המסרים שהתובע מעוניין להעביר באופן הברור ומדויק ביותר, יש חשיבות דווקא בתביעה קטנה. זאת כיוון שאת שאר ההליך התובע ינהל בכוחות עצמו, וכתב התביעה הוא ההזדמנות הראשונה להעביר לבית המשפט ולנתבע את עיקרי התביעה ואת טענותיו המרכזיות.

כתב תביעה שנוסח ללא עורך דין עלול להוביל לסרבול ההליך בהמשך ואף לפגוע ביכולתו של התובע להשיג את מבוקשו. אם כתב התביעה לא נוסח באופן ברור וחד מספיק, או שלא צורפו אליו כל המסמכים הרלבנטיים התומכים בטענות התובע ומבססות את מבוקשו, יהיה קשה להשלים את החסר בהמשך ההליך.

יתר על כן, ניהול ההליך ללא עורך דין עלול להיות מבהיל וקשה עבור אנשים מסוימים שעולם המשפט זר להם. היוועצות עם עורך דין טרם ניהול ההליך יכולה להקל על הלחץ הכרוך בניהול ההליך לבד, לאפשר הבנה של שלבי ההליך וההתנהלות בכל אחד מהם ולאפשר לתובע להגיע מוכן ומנוסה יותר לניהול ההליך בעצמו. מסיבות אלו רבים המעוניינים להגיש תביעות קטנות בנושאים שונים בוחרים לקבל שירות של עורך דין המומחה בתחום זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נפגעת בתאונת דרכים? פנה אלינו
משרד עורכי דין ג'יני זיו

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך

צור קשר
בול תביעה
דילוג לתוכן