איך להגיש תביעה קטנה

תביעה קטנה הינה תהליך נפוץ ויעיל, שמאפשר לאדם פרטי או קבוצת אנשים פרטיים לתבוע בתי עסק/חברות בגין עוולות שנעשו כנגדם בהליך מקוצר ונוח. מטרתה היא להנגיש את ההליך המשפטי לציבור במקרים בהם אין צורך משמעותי בידע משפטי מעמיק.

תביעה קטנה מוגשת לבית המשפט לתביעות קטנות, שהוא למעשה בית משפט שלום שמחזיק בסמכות נוספת לדון בתביעות כגון אלו מכוח חוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984. תביעה שכזו יכולה להיות מוגשת אך ורק על ידי אדם פרטי או קבוצת אנשים, ולא על ידי תאגיד. אלו יכולים להיות כל אדם בישראל, כולל מי שאיננו אזרח או תושב.

סכום התביעה המקסימלי יכול לעמוד על 37,700 שקלים בלבד, נכון לשנת 2024.

הגשת תביעה קטנה

תהליך הגשת תביעה קטנה

ראשית, חשוב להבין למי לפנות וכיצד לעשות זאת. על האדם או קבוצת האנשים שמגישים את התביעה למלא כתב תביעה מודפס, ולהגישו למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. כתב התביעה יכול להיות מוגש בעברית או בערבית, ועליו לכלול את כלל העובדות הרלוונטיות למקרה, את כלל המסמכים הרלוונטיים לתביעה, וכן פירוט של הנזקים שהוסבו לתובע והפיצויים שהוא תובע בגינם. המסמכים הרלוונטיים כוללים:

  • הודעות והכתבויות במייל.
  • קבלות רלוונטיות.
  • העתק של החוזה שנכרת בין התובע לנתבע.
  • צילומים שונים שתומכים בטענת התובע.
  • חוות דעת מומחה.

במידה ומדובר בתביעה בגין תאונת דרכים, יש לצרף חוות דעת שמאי, צילומים של הרכב, ושרטוט גרפי שמציג את מקום התרחשות התאונה ומהלכה. במידה ונפתח תיק במשטרה בעקבות התאונה, יש לצרף מסמך המפרט את השתלשלות העניינים בהליך המשטרתי, ובמידה והעניין הגיע לבית המשפט לענייני תעבורה יש לצרף את כתב האישום, צילום תיק החקירה (אם ניתן) וכן את פסק הדין.

כתב התביעה יוגש למזכירות בית המשפט ב-3 עותקים מלאים, וכן יינתנו עותקים מלאים נוספים לכל נתבע נוסף (במידה וקיים כזה). במועד ההגשה, יהיה על התובע לשלם אגרת בית משפט בגובה של אחוז אחד מסכום התביעה הכולל, ולא פחות מ-50 שקלים. בדומה לסכום התביעה שמתעדכן מדי שנה, כך גם סכום האגרה מתעדכן מפעם לפעם על פי החלטת הנהלת בתי המשפט.

חשוב לציין כי תשלום האגרה איננו פיקדון. במידה והתובע יחליט לבטל את התביעה בטרם הדיון, סכום האגרה לא יוחזר לו. מנגד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לו את סכום זה. בנוסף, מי שידו איננה משגת לשלם את סכום האגרה, יכול להגיש טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה למזכירות בית המשפט, או דרך אתר נט המשפט.

כיום ישנה אפשרות להגיש תביעה קטנה גם באופן מקוון, וזאת דרך אתר נט המשפט. ראשית יש להירשם במערכת ההזדהות הלאומית, ועם פרטי ההרשמה הללו להזדהות באתר נט המשפט. לאחר הכניסה לאתר, יש לבחור באפשרות "פתיחת תיק", לאשר את ההודעה שמתקבלת, ואז ייפתח "חלון פתיחת תיק לתביעה קטנה".

בחלון זה יש לבחור את הפרטים הרלוונטיים (תביעה בגין עוולה צרכנית, תאונת דרכים וכו') ולהזין את סכום התביעה. לאחר מכן על התובע למלא את הפרטים האישיים של כל הצדדים לתביעה (באמצעות "הוספת גורם חדש").

לאחר הגשת התביעה, מזכירות בית המשפט תשלח לנתבע העתק של כתב התביעה שהוגש נגדו והזמנה לדין – זימון לדיון בבית המשפט. מרגע קבלת כתב התביעה וההזמנה לדין, לנתבע ישנם 30 יום להגיש כתב הגנה. הטופס זמין להורדה באתר כל זכות.

בדומה לכתב התביעה, גם בכתב ההגנה הנתבע רשאי – ומומלץ שיעשה כן – לצרף מסמכים התומכים בטענותיו. אף מעבר לכך – הנתבע רשאי לצרף לכתב ההגנה שלו כתב תביעה שכנגד התובע, הן בעילה הקשורה לעילת התביעה המקורית והן בעילה אחרת עצמאית.

כתב ההגנה המלא (כולל מסמכים ונספחים) יוגש גם הוא ב-3 עותקים מלאים למזכירות בית המשפט או דרך אתר נט המשפט. התובע (או התובעים) רשאים להגיש "כתב תשובה לכתב ההגנה" למזכירות בית המשפט.

בשלב זה, ניגשים הצדדים לדיון בתיק בהתאם למועד שנקבע בהזמנה לדין. מכיוון שמדובר בתביעה קטנה, מדובר בהליך דיוני מקוצר המסתכם בדיון אחד בלבד. הדבר מתאפשר מכיוון שבית המשפט לתביעות קטנות איננו כפוף לדיני הראיות, ומשכך שלב ההוכחות במשפט – שהינו השלב הארוך ביותר בהליך המשפטי – מתקצר משמעותית.

לאחר קבלת פסק הדין, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. זכות הערעור איננה אוטומטית. הבקשה צריכה להיעשות עד 15 יום מיום קבלת פסק הדין, ויש לשלם עליה אגרה לבית המשפט.

יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים חריגים בהם בית המשפט רשאי להחליט בתיק ללא נוכחות הצדדים. סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט קובע כי השופט רשאי לפסוק בעניין על פי שיקול דעתו ועל פי כלל המסמכים שהוצגו בפניו בתיק, ללא הנמקה וללא נוכחות הצדדים. סעיף זה כפוף להסכמת הצדדים מראש – כלומר, שני הצדדים צריכים להסכים, בטרם הדיון בתיק, כי לשופט תהיה האפשרות להחליט בעניינם על פי סעיף זה.

מקרה נוסף הוא פסק דין בהיעדר הגנה. במידה והנתבע לא עומד בזמן שהוקצב לו להגיש את כתב ההגנה – 30 ימים מיום שקיבל לידיו את כתב התביעה – התובע רשאי לבקש מבית המשפט לפסוק בעניין בהיעדר מסמך זה. הגם שאין זה מקרה נפוץ, זוהי אפשרות קיימת ולכן מומלץ מאוד להימנע מסיטואציה שכזו.

במידה והנתבע לא מתייצב בבית המשפט ביום הדיון, בית המשפט רשאי לפסוק בעניין כבר באותו הדיון, ולרוב במצבים כאלו התביעה תתקבל במלואה. הנתבע רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין עד 30 יום מיום קבלתו, אם הייתה לו סיבה מוצדקת להיעדר מהדיון. מנגד, במידה והתובע עצמו לא מגיע לדיון במועד הקבוע בהזמנה לדין, התביעה שהגיש תימחק והוא לא יוכל להגיש אותה מחדש.

ייצוג משפטי בתביעה קטנה

ההליך המשפטי בתביעה קטנה הוא הליך מקוצר ויעיל, שמבקש לאפשר לכל החפץ בכך פיצוי בגין נזקים שנגרמו לו. מכיוון שמטרת העל של ההליך היא ייעול זמנים, בעלי הדין לא נדרשים לידע משפטי אלא כל שעליהם לעשות הוא להגיש את המסמכים הרלוונטיים לטענתם.

על מנת לוודא שלאף צד אין יתרון מובנה על האחר, ככלל, לא ניתן להשתמש בשירותיו של עורך דין בהליך תביעה קטנה, וכל צד מייצג את עצמו. במקרים חריגים, מאושר ייצוג משפטי:

  • עורך הדין הוא בעצמו צד בתביעה, ואז הוא מייצג את עצמו.
  • צד לתביעה הגיש בקשה לייצוג משפטי, ובית המשפט החליט להתיר זאת מנימוקים שאותם עליו לפרסם. הייצוג המשפטי יכול שיהיה על ידי ארגון, אך אז על בית המשפט לאפשר גם לצד השני להיות מיוצג על ידי ארגון אחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך

צור קשר
בול תביעה
דילוג לתוכן